Historie

Historie

Als je Odijk uit rijdt in de richting van Werkhoven, dan zie je door verschillende boomgaarden de zijgevel en de schuur van een oude boerderij. De voorgevel van De Beug, zoals deze hofstede wordt genoemd, blijft ook aan de andere kant enigszins verborgen, want hij ligt aan de Oude Bocht van de Kromme Rijn. Dit doet vermoeden dat het gebouwd is in een tijd waarin vervoer via de rivier belangrijker was dan het vervoer via wegen. Onderzoek heeft aangetoond dat de balken die voor het voorhuis gebruikt zijn, uit de zestiende eeuw stammen, en wel van 1554. Daarmee is dat de vroegste vastgestelde datum dat onze hoeve op deze plek was. Door de eeuwen heen zijn er verschillende uitbreidingen geweest, dus het aanzicht van de boerderij was in die tijden waarschijnlijk heel anders.

Maar de geschiedenis van De Beug gaat nog veel verder terug. In de dertiende eeuw stond er op het grondgebied een hofstede met de naam Schadewijck. In de eeuwen daarna wordt er in historische documenten vooral gesproken over de hofstede Ten Beughe, nu verbasterd tot De Beug, een oude naam voor bocht in de rivier. Deze hofstede was verschillende eeuwen bezit van de heren van het nabijgelegen kasteel Beverweerd, de familie Nassau en hun nazaten.

De boerderij was in die tijd een gemengd bedrijf: door de vruchtbare riviergrond van de Kromme Rijn stond het rond de hofstede vol met boomgaarden met daaromheen weidegrond waar schapen en koeien graasden. In de kelder werd van de melk onder meer kaas gemaakt, die via de rivier naar Utrecht werd vervoerd. In een nabijgelegen vijver, nu nog te zien in het landschap, werd vis gevangen. In de negentiende eeuw moet de boerderij een van de grootste in de wijde omtrek zijn geweest, met een woongedeelte in het voorhuis, twee grote veeschuren en drie hooibergen. 

Aan het begin van de twintigste eeuw komt de hofstede in het bezit van de familie Van Wijk, een naam die je nog veel in deze omgeving tegenkomt. Deze familie runde er verschillende generaties een melkveebedrijf. De tijden veranderen: door overerving slinkt het grondgebied van ongeveer 38 hectare snel en wordt er gezocht naar andere bronnen van inkomsten. Naast de boerderij wordt een moderne varkensstal gebouwd. De oude veeschuur wordt verbouwd wordt het thuis van de ‘Stichting Open Jongerenwerk’. Veel Odijkers van nu die de naam De Beug horen, denken dan ook aan de dansavonden en optredens die ze daar meegemaakt hebben, of aan het heerlijke zwieren in de winter op de schaatsbaan naast de boerderij.